Studia: Studia magisterskie

Studia: Studia magisterskie takie jak prawo czy

wsaib.pl

Standardowy tryb studiów obejmuje z reguły pięć lat. Intensywna nauka okupiona zarwanymi nockami jest natomiast równoznaczna z uzyskaniem tytułu magistra i dyplomu będącego przepustką do zaistnienia na rynku pracy i rozpoczęcia zaawansowanej kariery w obranym kierunku. Niektóre kierunki studiów będą wiązały się z obowiązkiem realizacji tylko i wyłącznie wspomnianych pięciu lat nauki. Przykładem tego są kierunki takie jak prawo czy medycyna.

– autor artykułu