Studia: Gdzie studiowac

Studia: Gdzie studiowac trybie niestandardowym, czyli przez Internet

bi.gazeta.pl

Studiować możemy nie tylko na uczelni prywatnej czy publicznym uniwersytecie. Istnieje szereg nowatorskich możliwości pozwalających nawet na realizację tak zwanego kształcenia interaktywnego, jakie opiera się na nauce realizowanej w trybie niestandardowym, czyli przez Internet.

– autor artykułu